Архітектура

Архітектура посідає у художній культурі України особливе місце як  основа синтезу всіх інших видів мистецтва,  зокрема живопису, скульптури, де­коративно-прикладної творчості.

Архітектура –  передусім   мистецтво створення (проектування  і  будівництва) будівель,  споруд та їх комп­лексів. Це явище матеріальної культури і водночас  один  із  провідних видів пластичного мистецтва, що грунтується на єдності принципів краси і корисності.  Як вид мистецтва, вона формує просторове середовище для життя і діяльності людини,  виражає суспільні ідеї у художньо-естетич­них образах.

В історії архітектури відомі романський стиль, готика, ренесанс, бароко, класицизм, модерн, конструктивізм та ін.