Університети

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського — вищий навчальний заклад м. Тернополя.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (скорочено ТНТУ ім. І. Пулюя) — провідний вищий технічний навчальний заклад Західної України, заснований в 1960 році.

Тернопільський національний економічний університет — вищий навчальний заклад України IV-го рівня акредитації в м. Тернополі.

Терно́пільський націона́льний педагогі́чний університе́т і́мені Володи́мира Гнатюка́ — вищий навчальний заклад зі статусом національного в Тернополі, правонаступник низки навчальних закладів XVII—XIX століть.